Taobao/Tmall 1688(ขายส่ง)

-ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท ตัวอย่าง นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000 = ค่าตีลังไม้

-ค่าบริการบิลละ 10 บาท

-ค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง คุ้มครองไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง

     

คำนวณค่าขนส่ง จีน-ไทย

     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
KG
     
     
กว้าง (cm.)   ยาว (cm.)   สูง (cm.)
         
 X   X 
         
 =           ปริมาตร
     
     
     
รวมค่าขนส่ง จีน-ไทย 0 บาท
     
     
*การคำนวณค่าขนส่งนี้เป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งค่าใช้จ่ายที่แท้จริงจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท
     
คิดราคาตามปริมาณสินค้า
เหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักเบาสินค้า 1 คิว ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 150 kg
วิธีการคำนวณ
กว้าง*ยาว*สูง
คิดราคาตามน้ำหนักสินค้า
เหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก สินค้า 1 คิว ที่มีน้ำหนักเกิน 150 kg

**หากพบว่าสินค้าอยู่ในโกดังจีน และต้องการแก้ไขวิธีการจัดส่ง ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทำการแก้ไขให้เท่านั้น**